top of page

FASADARBETE

Som ett led i att skapa en mer attraktiv fasad kommer vi att utföra fasadarbete på framsidan. Den murade väggen kommer att putsas om, vilket också innefattar att ta bort gammal puts. Arbetet börjar måndagen 5/9 och planeras pågå i två veckor. Vi hoppas att ni har överseende med de störningar som kommer uppstå.

Comments


bottom of page