top of page

Vi kommer att behöva en uppsättning nycklar till din lägenhet för att mätningar av inomhusluften ska kunna utföras. Preliminärt datum för inspektionen är satt till den 18:e september. Nycklarna läggs uppmärkta med lägenhetsnummer (ex. B1301) i styrelsens brevlåda som hittas i B-uppgången. Kontrollerna utförs av ÅF. Reparation av balkongdörrar En del lägenheter har kärvande balkongdörrar och fönster, vi planerar för att i anslutning till OVKn ha en reparatör i huset. Skriv upp namn och lägenhetsnummer på listan som sitter på anslagstavlan i trapphuset om du vill få detta eventuella problem åtgärdat.

Under veckan kommer hantverkare byta it fläkten som driver frånluften i huset. Det kommer innebära att fläkten under perioder behöver stängas av. Arbetet sker dagtid för att undvika att störa, men vissa störande ljud kommer också att förekomma. När bytet är klart kommer ventilationen fungera bättre, och de missljud som några medlemmar har upplevt skall vara borta. Vi hoppas ni har överseende med oredan under en begränsad period. Arbetet beräknas klart mot början av nästa vecka.

18 Maj är det årsstämma. Stämman öppnar klockan 19.00, på Tullen (Utlandagatan 14). Vi äter tillsammans och går igenom året som gått, samt stämmer av inför kommande år. Mer detaljerad agenda samt anmälan av närvaro hittar ni i respektive trappuppgång.

bottom of page