top of page

Bostadsinformation

TVÄTTSTUGAN

Vi har en gemensam tvättstuga med tre tvättmaskiner, två torktumlare och ett torkrum. Maskinerna får användas mellan kl 7 och 23 varje dag och man bokar dem på tavlan i tvättstugan. När låset på tavlan inte används för att reservera en tvättid ska det flyttas till "parkering". Ingen regel om att tvättstugan får tas i bruk vid outnyttjad tvättid tillämpas. Torkrummet får användas i upp till 30 minuter efter utgången tvättid. Tvättstugan måste efter varje pass städas (inklusive rengöring av filter i torktumlaren).

 

TV OCH BREDBAND

TV och bredband ingår i avgiften. Det finns ett förinstallerade bredbands- och TV-uttag i samtliga lägenheter, redo att användas. Bredbandsuttaget kan emellertid behöva aktiveras. Vill du se på digital-TV kommer behöver du en TV-box. Detta ingår i abonnemanget, men du behöver beställa boxen själv. Både aktiveringen av bredbandsuttaget och beställning av TV-box görs lättast genom Bredbandsbolagets kundtjänst eller på www.bredbandsbolaget.se.

 

SOPOR/AVFALL

Soprummet finns i källaren. Vi källsorterar så långt som möjligt, vilket innebär att det finns särskilda kärl för papper/tidningar, förpackningar, wellpapp, metall, plast och kompost. I soptunnorna slängs enbart övrigt brännbart avfall. Observera att en av soptunnorna är avsedd endast för pizzerian. I soprummet finns även behållare för visst miljöfarligt avfall, såsom glödlampor och batterier. Grovsopor får inte ställas i soprummet, utan bortforslas av varje föreningsmedlem. Container finns vid föreningens städdagar, då kan man passa på att slänga grovsopor. 

 

ANDRAHANDSUTHYRNING

Under vissa förutsättningar kan styrelsen godkänna uthyrning av en bostadsrättshavares lägenhet. För att söka tillstånd att få hyra ut din lägenhet måste du lämna in två kopior av en ifylld tillståndsansökan till styrelsen samt läsa igenom riktlinjer för andrahandsuthyrning.

Från och med den 1 januari 2021 tar styrelsen ut en avgift för alla nya andrahandsuthyrningar. Avgiften är 10% av prisbasbeloppet per 12 mån.

 
GÄSTLÄGENHET

Föreningen har en gästlägenhet i huset. Denna kan hyras till en avgift av 300 kr per natt. Betalningen sker till föreningens bankgiro nr 889-0279. Märk betalningen med: Övernattnlgh, 'Lägenhetsbeteckning', 'Efternamn'. Dörren öppnas med en kod vilken man får tillgång till kl. 14 på incheckningsdagen (förutsatt att betalningen är gjord). Det finns en dubbelsäng tillsammans med porslin, diskbänk samt toalett med dusch. Sängkläder och handdukar får hyresgästen stå för själv. Lägenhetsinnehavaren ansvarar för att städningen blir gjord och att lägenheten återfås i samma skick som den lämnades ut. Skulle städningen vara undermålig kommer hyresgästen debiteras en städavgift. Lägenheten hyrs från kl 14 och lämnas tillbaka innan kl 12 om inget annat är överenskommet. Boka här.

CYKLAR/MOTORCYKLAR/BILAR

I fastigheten finns ett garage avsett för motorcykelparkering. Avgiften är 200 kr per månad och det finns en kort kö för att få plats i garaget. Kontakta styrelsen om behov finns. Cyklar parkeras i något av källarens cykelrum. En god ordning är viktig för att alla cyklar ska få plats. Har du bil kan du ansöka om boendeparkeringskort genom att kontakta Trafikkontoret på 031-61 36 65.

 

STÄDNING

Städning av trapphus och gemensamma utrymmen är upphandlad. Om du har synpunkter på utförandet ber vi dig att ta kontakt med styrelsen. Två gånger om året, vår respektive höst, har vi en gemensam städning av trädgård och vissa gemensamma utrymmen. 

 

UNDERHÅLL AV HUSET/LÄGENHETEN

Som medlem i föreningen har du möjlighet att påverka ditt boende och skapa ett trivsamt hem. Din lägenhet är ditt ansvar och eventuella reparationer eller förbättringar ansvarar du för själv. Undantaget är de delar som är gemensamma för föreningen. Innan du påbörjar en större ombyggnad i din lägenhet, renovering av badrum eller dylikt, måste du ta kontakt med styrelsen. Skulle du orsaka skada i din eller någon annans lägenhet eller i föreningens gemensamma utrymmen kan du själv bli ansvarig för reparationskostnader. Styrelsen har som uppgift att ha en plan för och genomföra löpande underhåll. Under de senaste åren har bland annat stammar bytts, ventilationen, elsystem, tvättstuga, fasad och trapphus renoverats samt säkerhetsdörrar satts in.

 

FÖRRÅD

Till varje lägenhet hör ett vindsförråd. Fick du inte information om detta vid tillträde till lägenheten ber vi dig att ta kontakt med styrelsen eller den tidigare ägaren för att så snart som möjligt få tillgång till förrådet. Styrelsen har rätt att vid behov, såsom vid renovering, kräva tillfällig tömning av förrådet. I huset finns dessutom ett begränsat antal källarförråd, dock inte till varje lägenhet.

 
LJUD I HUSET

Av hänsyn till grannar ser vi till att hålla en rimlig ljudnivå i lägenheten.  Planerar du en fest, eller av annan anledning kommer att orsaka en hög ljudnivå, kan det vara bra att meddela dina grannar i förväg. Lämna gärna också telefonnummer. 

Tänk på att vi alla uppfattar ljudnivå olika och att alla inte sover eller jobbar vid samma tider på dygnet. 
Efter kl. 22 så ska ljudnivån inte vara hög i lägenheten eller uteplatsen. Uteplatser har en timer som stänger av ljudet samt ljuset i uteplatsen vid den tiden. 

 

ELFÖRSÖRJNING

I varje lägenhet finns en elmätare, som avläses av föreningen. Föreningen debiterar den enskilde medlemmen för den el hen har förbrukat. Som medlem har man alltså föreningen som elleverantör och behöver inget elabonnemang hos Göteborg Energi eller avtal med någon annan elleverantör. Debitering sker en gång per år för förbrukad el.

 

ÅRSAVGIFT

Årsavgiften finns för att täcka föreningens kostnader för att underhålla huset och tillfredställa medlemmarnas behov av ett bra boende. Du får betalningsavin för avgiften på den mailadress du angav vid köp av lägenheten. Du kan också välja att betala avgiften årsvis och erhåller då en rabatt på 5 %. Sker betalning årsvis ska betalningen finnas på föreningens konto senast den 27:e december året innan det år som avgiften avser. Sker betalningen kvartalsvis ska den finnas på föreningens konto senast 1:e januari, 1:e april, 1:e juli och 1:e oktober varje år.

OBS!
Vid betalning är det viktigt att ni anger faktura- eller OCR nummer.
Betalas inte avgiften i tid utgår en påminnelseavgift på 100 kr för den första påminnelsen och 500 kr för den andra påminnelsen.

BANKGIRO: 889-0279

RASTNING AV HUSDJUR I TRÄDGÅRDEN

Det är ej tillåtet att låta sina husdjur utföra sina behov på föreningens gemensamma uteplatser, eller i trädgården. Olyckor kan så klart hända, då är ägaren skyldig att städa iordning och plocka upp avföringen efter sitt husdjur. Detta för allas trevnad, inklusive gräsmattan...

bottom of page